Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.06.2023

 26.06.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 30. 06. 2023 (t. j. piatok) o 17:30 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Informácia o plnení uznesení
  • Záverečný účet
  • Výročná správa
  • Príprava projektu
  • Financovanie projektov Rozšírenie kapacity v MŠ Závada a „Kultúrno spoločenské centrum v obci Závada“
  • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada - informácia o ukončení projektu
  • Rôzne
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.


1 2 >