Slovenský iconEnglish icon

Zubno-lekárska služba prvej pomoci

Zubno-lekárska pohotovostná služba v okrese Veľký Krtíš nie je k dispozícii

Preto je tu zverejnený rozpis zubno-lekárskej pohotovostnej služby v okrese Lučenec