Slovenský iconEnglish icon

Materská škola

Z histórie materskej školy

Materská škola v Závade otvorila svoje brány deťom v marci 1977 ako jednotriedne predškolské zariadenie. Bola zriadená v budove bývalej Základnej školy v Závade.

V roku 1988 bola v obci skolaudovaná a daná do užívania nová budova predškolského zariadenia, vybudovaná v spolupráci s bývalým JRD Pokrok v Závade, kde sme 16. 12. 1988 spoločne s deťmi strávili prvý deň v novej materskej škole. Bola to dvojtriedna materská škola a jedno oddelenie detských jaslí .V tejto budove sme v prevádzke dodnes, spoločne so školskou jedálňou, obecným úradom a knižnicou, ako jednotriedne predškolské zariadenie.

Zriaďovateľom materskej školy je Obec Závada.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje kvalifikovaná učiteľka a asistentka.
S nimi sa učia deti nadviazať prvé priateľstvá, chytiť cudziu ruku a veriť jej, s nimi sa učia pozerať priamo do iných očí, kresliť prvé čiarky a celé príbehy, každý spoločný deň je iný a môže sa podobať na psíčka, na kvietok, na princeznú, môže to byť príbeh plný obláčikov a usmiateho slnka, ale na začiatku ba i na konci týchto príbehov ste vždy Vy - ich najmilovanejší.

Spoločne smieme zodpovedať za farebnosť týchto príbehov, spoločné vytváranie scenérie, v ktorých môžu naši malí s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet, objavovať vnútorné tajomstvá svojich emócií, bádať v oblasti kontaktných vzťahov, môžu byť milované medzi milovanými, milované a naozaj šťastné...

Pre detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala čo nakresliť do svojho príbehu a to je zmyslom našej snahy.

Materská škola by mala byť druhým domovom detí, preto aj naša výchova je zameraná na spoluprácu hlavne s rodinou, obecným úradom. Okrem výchovnej starostlivosti spoločne pripravujeme rôzne podujatia pre deti a rodičov, napr. Jesennú slávnosť, Úcta k starším, Púšťanie šarkanov, Mikuláša, Fašiangový karneval, Výlety do okolitej prírody, Poznávanie okolitých historických pamiatok, Maľovanie s rodičmi a starými rodičmi, Dni športu, Divadelné a bábkové predstavenia, Deň matiek, MDD - športovo-zábavné popoludnie. Zúčastňujeme sa na okresných súťažiach „V krajine rozprávok a fantázie“ - literárna prehliadka a „Zlatý slávik“ - spevácka prehliadka.

Pobytom detí v našom predškolskom zariadení chceme našou výchovnou prácou prispieť k tomu, aby prežili svoj vek zdravo a radostne. Najväčšou odmenou za starostlivosť o deti sú pre nás ich rozžiarené očká a pocit uspokojenia, ktorý pri tejto práci všetci pociťujeme.