Slovenský iconEnglish icon

Základné informácie, mapa

Obec Závada leží v plytkej doline Pravického potoka, 20 km severovýchodne od Veľkého Krtíša. Prvá zmienka o obci je z roku 1393. Patrila divínskemu panstvu a drobným šľachticom. V 20. storočí tu existoval spoločný poľnohospodársky podnik (do r. 1990). Špecializoval sa na chov dobytka, ošípaných, pestovanie poľnohospodárskych plodín, ovocinárstvo a vinohradníctvo. V súčasnosti sú v obci menšie súkromné firmy rôzneho zamerania, súkromní roľníci a podnikatelia v agroturistike.