Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeczavada.sk spravuje Obec Závada je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Závada

Adresa:

Obecný úrad Závada
Závada 54
991 21 Závada

IČO: 00319708

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 430
Rozloha: 961 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1393

Všeobecné informácie: obeczavada@dtnet.sk
Podateľňa: obeczavada@dtnet.sk
Starosta: obeczavada@dtnet.sk
Sekretariát: obeczavada@dtnet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeczavada.sk

Tel.: 047 / 487 71 32
E-mail: obeczavada@dtnet.sk

Kompetencie:
Obec Závada je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).