Slovenský iconEnglish icon

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast

Pohotovostná služba pre deti a dorast v okrese Veľký Krtíš nie je k dispozícii

Preto je tu zverejnený rozpis ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v okrese Lučenec