Slovenský iconEnglish icon

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2024

 09.01.2024

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2024 v obci Závada

Komunálny odpad Triedený odpad Sklo II. okruh
Dňa ZKO Dňa Papier Plast Sklo Dňa 1100 l sklo
03.01.2024 x            
17.01.2024 x            
31.01.2024 x 22.01.2024 x x      
14.02.2024 x         22.02.2024 x
28.02.2024 x 19.02.2024 x x x    
13.03.2024 x            
27.03.2024 x 18.03.2024 x x      
10.04.2024 x         18.04.2024 x
24.04.2024 x 15.04.2024 x x x    
08.05.2024 x            
22.05.2024 x 13.05.2024 x x      
05.06.2024 x         27.06.2024 x
19.06.2024 x 10.06.2024 x x x    
03.07.2024 x            
17.07.2024 x            
31.07.2024 x 22.07.2024 x x      
14.08.2024 x         22.08.2024 x
28.08.2024 x 19.08.2024 x x x    
11.09.2024 x            
25.09.2024 x 16.09.2024 x x      
09.10.2024 x         31.10.2024 x
23.10.2024 x 14.10.2024 x x x    
06.11.2024 x            
20.11.2024 x 11.11.2024 x x      
04.12.2024 x         26.12.2024 x
18.12.2024 x 09.12.2024 x x x    

Výkup papiera 1x za 3 mesiace.

Vývozy, ktoré pripadnú na štátny sviatok, sa vyvezú v ten deň, alebo budú presunuté na iný termín, o ktorom vás budeme vopred informovať.


1 2 >