Slovenský iconEnglish icon

SMS rozhlas

Hlásenie rozhlasu cez SMS a email

V snahe zvýšiť informovanosť občanov o hláseniach v obecnom rozhlase (mnohí sú v práci, nemajú prístup k hláseniam v rozhlase) obec Závada spúšťa službu: odosielanie hláseného dôležitého oznamu občanom s trvalým pobytom v obci formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu alebo email.

Čo to znamená?

Hlásenie dôležitého oznamu v miestnom rozhlase našej obce Vám bude doručené ako obyčajná textová správa (SMS-ka) na Váš mobilný telefón. Poskytovaná služba je pre Vás BEZPLATNÁ. Odteraz budete vždy vedieť, i keď budete v práci, alebo mimo obce - kedy bude napr. prerušená dodávka elektrickej energie, odstávka vody, kedy sa koná ktorékoľvek podujatie v obci a ďalšie dôležité oznamy obce.

Ako sa môžete do služby Rozhlas formou SMS prihlásiť?

  1. vyplňte Registračné tlačivo (za každú domácnosť môžete uviesť jednu dospelú osobu s trvalým pobytom v obci): meno, priezvisko, adresu, mobilné telefónne číslo a podpis.
  2. vyplnené tlačivo odovzdajte osobne na Obecnom úrade v Závade, vhoďte do schránky obecného úradu, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Závada, Závada 54, 991 21 Závada

Po zaradení Vášho mobilného čísla do systému, budete ihneď dostávať hlásenia miestneho rozhlasu do Vášho mobilu formou SMS. Viac informácií získate na tel. čísle: 047 / 487 71 32, alebo na www.obeczavada.sk. Službu je možné na Vaše osobné požiadanie KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ, prípadne zmeniť telefónne číslo!