Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.05.2024

 30.04.2024

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 03. 05. 2024 (t. j. piatok) o 18:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Informácia o plnení uznesení
  • Dedičské konanie po zosnulom Jánovi Valachovi st. pre vnuka Jána Valacha ml., ktorého opatrovníkom je obec Závada
  • Príprava MDD – otvorenie detského ihriska
  • SUZUKI IGNIS - odpredaj
  • Rôzne
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.


1 2 >