Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.09.2023

 08.09.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 11. 09. 2023 (t. j. pondelok) o 19:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

 • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
 • Schválenie programu zasadnutia OZ
 • Informácia o plnení uznesení
 • Prefinancovanie projektu Stavebné úpravy kuchyne a jedálne MŠ
 • Prefinancovanie projektu Zariadenie kuchyne a jedálne MŠ
 • Prefinancovanie zostatku projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada
 • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada - informácia o ukončení projektu
 • Financovanie pripravovaných projektov
 • Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie
 • Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu
 • Príprava akcií "Deň úcty k starším" a "Sladká sobota"
 • Rôzne
 • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.


1 2 >