Slovenský iconEnglish icon

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023

 17.05.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Závada na obdobie júl - december 2023, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce.

 • Júl
  • kontrola plnenia rozpočtu za 6 mesiacov 2023,
 • August
  • kontrola príjmov a výdavkov obce za obdobie 7/2023,
  • kontrola vyberania daní z nehnuteľnosti za rok 2023,
 • September
  • kontrola plnenia uznesení OZ,
  • kontrola nákladov a výnosov obce za mesiac 8/2023,
 • Október
  • kontrola predkladania povinných finančných výkazov za III.Q.2023 do systému RISSAM,
  • kontrola vyberanie poplatku za komunálny odpad za rok 2023,
 • November
  • kontrola príjmov a výdavkov za 10/2023
 • December
  • kontrola evidencie a vymáhania pohľadávkov v obci,
  • vypracovanie plánu práce na 1. polrok 2024 na schválenie,

V Závade, dňa 10.05.2023


1 2 >