Slovenský iconEnglish icon

Opis prác: Zariadenie kuchyne a jedálne MŠ

loga

OPIS ZREALIZOVANÝCH PRÁC

Názov poskytovateľa: MAS Ipeľská kotlina - Novohrad
Názov prijímateľa: Obec Závada
Názov projektu: Zariadenie kuchyne a jedálne MŠ Závada
Kód projektu: IROP-CLLD-Q108-512-010-013

Pri realizácii projektu Zariadenie kuchyne a jedálne MŠ Závada sa postupne odstránili všetky staré zariadenia s kuchyne a to konkrétne šporáky, pracovné stoly, chladničky, pracovné kuchynské linky, nástenné skrinky, ohrievacia stolička. Po odstránení zariadenia s kuchyne sa vykonali stavebné úpravy.

Po zrealizovaní stavených úprav sa do kuchyne namontovali nové spotrebiče a to konkrétne dva plynové sporáky, jeden väčší päťhorákový a druhý menší štvorhorákový, elektrická varná stolička, dve nové nerezové umývadlá so sprchovou batériou, pracovné nerezové stoly, nerezové regáli, nerezové police na stenu, chladnička, šoková mraznička a odsávač pár.

Po zrealizovaní projektu kuchyňa vyhovuje súčasným požiadavkám najvyšších štandardov.

V časti jedáleň Materskej školy boli staré ešte pôvodné stoly a stoličky pri ktorých deti pracovali a tiež sa aj stravovali vymenené za nové stoly a stoličky.