Slovenský iconEnglish icon

Opis prác: Stavebné úpravy kuchyne a jedálne MŠ

loga

OPIS ZREALIZOVANÝCH PRÁC

Názov poskytovateľa: MAS Ipeľská kotlina - Novohrad
Názov prijímateľa: Obec Závada
Názov projektu: Stavebné úpravy kuchyne a jedálne MŠ Závada
Kód projektu: IROP-CLLD-Q108-512-010-007
(ďalej ako "Projekt")

Pri realizácii projektu „Stavebné úpravy kuchyne a jedálne MŠ Závada“ sa vykonali nasledovné práce. Po odstránení pôvodného zariadenia kuchyne sa začalo zo stavenými úpravami. Vymenili sa pôvodné podlahové sifóny za nové, vodovodné potrubie sa na niektorých miestach odstránilo a nahradilo sa novým vedením ktoré sa prispôsobilo požiadavkám nového zariadenia kuchyne. Elektrické vedenie bolo tiež na niektorých miestach odstránené a bolo zabudované nové elektrické vedenie ktoré sa prispôsobilo a zabudovalo podľa potreby nového zariadenia. V celej kuchyni bol položený nový keramický obklad a nová keramická protišmyková dlažba. Tiež boli vymenené dvoje vchodové dvere do priestorov kuchyne. Z dôvodu montáže odsávača pár, bola vymenená aj jedna sklenená časť okna za plastovú časť, aby sa dalo namontovať potrubie z odsávača pár, ktorý bol namontovaný ako súčasť zariadenia kuchyne. Po skončení murárskych prác boli do celej kuchyne namontované nové elektrické zásuvky, vypínače a  nové svietidlá. Následne po skončení týchto prác bola celá kuchyňa vymaľovaná.