Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2023

 29.05.2023

Obecný úrad v Závade Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa uskutoční 02. júna 2023 o 15:30 na nádvorí MŠ a Obecného úradu.

Deti si môžu zaskákať na nafukovacom hrade, dobrovoľný hasiči predstavia hasičskú techniku.

Každé dieťa vo veku od 0 do 15 rokov s trvalým pobytom v Závade, ktoré sa zúčastní na MDD a zapojí sa do súťaží, bude zaradené do zlosovania o tablet.

O občerstvenie je postarané!


Zoznam aktualít: