Vyčistime si svoju obec - "Poďakovanie"

Vyčistime si svoju obec - "Poďakovanie"

Starosta obce Miroslav KALMÁR a poslanci obecného zastupiteľstva v Závade sa touto cestou chcú poďakovať všetkým občanom, ktorí sa v sobotu dňa 23.03.2019 zúčastnili brigády pod názvom

„Vyčistime si svoju obec“

Svojou početnou účasťou tak prispeli k pozametaniu miestnych komunikácií, vyhrabaniu rigolov pri miestnych komunikáciách, vyčisteniu a vyhrabaniu trávnatých plôch a opíleniu stromov a krov v celej obci.

Ešte raz ďakujeme za účasť na brigáde.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie