Zodpovedná osoba

Kontaktné údaje:

Meno: Ing. Katarína Koštialová
Adresa: Prše 880/50, 992 01 Modrý Kameň
Emailové spojenie: tnconsultanscysk@gmail.com
Telefonický kontakt: +421 911 667 049

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie