Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: 

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00
+421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
        Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie