O obci

Obec Závada je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Závada je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.