Zubno-lekárska služba prvej pomoci

Zubno-lekárska pohotovostná služba v okrese Veľký Krtíš nie je k dispozícii

Preto je tu zverejnený rozpis zubno-lekárskej pohotovostnej služby v okrese Lučenec

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie