Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky materskej školy od 25.01.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky materskej školy od 25.01.2021

V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8.januára 2021 s účinnosťou od 11.januára 2021

Obec Závada ako zriaďovateľ materskej školy
rozhodla
s účinnosťou
od 25. januára 2021 do odvolania
o prerušení prevádzky materskej školy.

Odôvodnenie:
Obec Závada na základe vyjadrení a výsledkov prieskumu riaditeľky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a stále problematickejším zabezpečovaním súčasnej situácie prevádzok škôl a školských zariadení v súvislosti so šíriacim sa COVID -19, rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie