február 2018

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2018 v obci Závada

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie