Všetky povinne zverejňované dokumenty a oznamy nájdete na elektronickej tabuli obce ZávadaElektronická tabuľa obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 12.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11.01.2023

Pozvánka na Mikulášsku kapustnicu 2022

Mikulášska kapustnica 2022

Dedinská zabíjačka 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Závada, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2023:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Pozvánka na 6. ročník súťaže v pečení koláčov - Sladká Sobota 2022

Stránky

Přihlásit se k odběru Závada RSS

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie