E-Tabuľa

Elektronická úradná tabuľa obce Závada na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli obce Závada.

Futbalový turnaj o Závadský pohár 2022

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.06.2022

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. 06. 2022 (t. j. pondelok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

Volejbalový turnaj 2022

Dobrovoľná vojenská príprava

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2022

Obecný úrad v Závade Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa uskutoční 03. júna 2022 o 15:30 na nádvorí MŠ a Obecného úradu.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie

Najnovšie články