Pozvánka na zasadnutie OZ 27.06.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.06.2022

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. 06. 2022 (t. j. pondelok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Záverečný účet
  • Výročná správa
  • Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach a na dofinancovanie opravy miestnych komunikácií.
  • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
  • Voľby do samosprávy obce Závada a samosprávnych krajov v roku 2022
  • Rôzne
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie