Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2021 v obci Závada

Komunálny odpad Triedený odpad Sklo II. okruh
Dňa ZKO Dňa Papier Plast Sklo Dňa 1100 l sklo
06.01.2021 x 06.01.2021 x x
20.01.2021 x
03.02.2021 x 03.02.2021 x x x 05.02.2021 x
17.02.2021 x
03.03.2021 x
17.03.2021 x 17.03.2021 x x
31.03.2021 x
14.04.2021 x 14.04.2021 x x x 12.04.2021 x
28.04.2021 x
12.05.2021 x 12.05.2021 x x
26.05.2021 x
09.06.2021 x 09.06.2021 x x x 07.06.2021 x
23.06.2021 x
07.07.2021 x 07.07.2021 x x
21.07.2021 x
04.08.2021 x 04.08.2021 x x x 05.08.2021 x
18.08.2021 x
01.09.2021 x
15.09.2021 x 15.09.2021 x x
29.09.2021 x
13.10.2021 x 13.10.2021 x x x 06.10.2021 x
27.10.2021 x
10.11.2021 x 10.11.2021 x x
24.11.2021 x
08.12.2021 x 08.12.2021 x x x 06.12.2021 x
22.12.2021 x

Výkup papiera 1x za 3 mesiace.

Vývozy, ktoré pripadnú na štátny sviatok, sa vyvezú v ten deň, alebo budú presunuté na iný termín, o ktorom vás budeme vopred informovať.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie