Čisti a udržuj verejné priestranstvá v okolí svojho bydliska

Čisti a udržuj verejné priestranstvá v okolí svojho bydliska

Obecné zastupiteľstvo v Závade sa na svojom zasadnutí dňa 15. 04. 2016 okrem iného zaoberalo aj vzniknutým problémom ohľadne čistenia, kosenia a udržiavania verejných priestranstiev v celom intraviláne obce. (Viď bod z OZ ohľadne čistenia a udržiavania verejných priestranstiev)

ad.7.Starosta obce Miroslav KALMÁR prítomných poslancov poinformoval o skutočnosti, že obec má momentálne málo pracovníkov na aktivačnej činnosti, a z toho dôvodu nebude môcť kosiť a čistiť verejné priestranstvá v takom rozsahu, ako sa to robilo doteraz. Z toho dôvodu chcem informovať a osloviť s touto skutočnosťou aj predsedov bytových spoločenstiev a všetkých občanov, či už to v bytovkách, ale aj v rodinných domoch, aby boli pri čistení a kosení verejných priestranstiev v blízkosti svojich obydlí aktívny a zúčastňovali sa na zveľaďovaní okolia svojho bydliska.

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
oslovenie predsedov bytových spoločenstiev a všetkých občanov, či už to v bytovkách, ale aj v rodinných domoch, aby boli pri čistení a kosení verejných priestranstiev v blízkosti svojich obydlí aktívni a zúčastňovali sa na zveľaďovaní okolia svojho bydliska.

Touto cestou vyzývame všetkých občanov, aby sa v okolí svojho bydliska pravidelne zapájali do čistenia, hrabania, ale v rámci možností aj kosenia zelených plôch a verejných priestranstiev, a tak prispeli k skrášľovaniu a udržiavaniu krajšieho vzhľadu svojej obce.

Ďakujeme!

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie