máj 2020

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Závada v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2019/2020

Prerušenie distribúcie elektriny 18.5.2020 NEBUDE

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 18.5.2020 08:00 do 18.5.2020 15:00 hod NEBUDE v obci Závada prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.5.2020

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 29.5.2020 08:00 do 29.5.2020 15:00 hod bude v obci Závada prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta podľa uvedených tabuliek.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.06.2020

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 05.06.2020 08:00 do 05.06.2020 15:00 hod bude v obci Závada prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta podľa uvedených tabuliek.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie