október 2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Vzhľadom na to, že v nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta volebného zákona, o voľbu poštou možno požiadať aj elektronicky, obec Závada zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie