august 2017

XI. ročník v parkúrovom skákaní

Obec Závada a Agrodružstvo Senné Vás srdečne pozývajú na XI. ročník CENY OBCE ZÁVADA v parkúrovom skákaní, ktorý sa uskutoční 27. augusta 2017, so začiatkom o 10:30 hod v jazdeckom areáli pri Motoreste Závada.

Program:

Elektronická adresa Obce Závada - zverejnenie

Elektronická adresa obce Závada - z v e r e j n e n i e
Obec Závada týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obeczavada@dtnet.sk

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie